NJOFTIME PUNE

Junior CRM Developer/ Consultant

Tipi i punes: Full-Time

Aplikimet skadojne me: 22-04-2022

Info Business Solution, ofron mundësi punesimi në CRM Developer/ Consultant.

 

 

Kriteret për aplikantet:

-      Studentë të diplomuar ose në përfundim të studimeve Master në degët Informatikë, Teknologji Informacioni, Informatikë Ekonomike dhe të ngjashme.

-      Rezultate të mira gjatë studimeve.

-      Njohje e gjuhëve të programimit client side/server side si: ASP.NET, C# ose VB.Net,Javascript, HTML, Css.

-      Njohje dhe eksperience pune 6+ muaj me paketen e Microsoft Dynamics 365 CRM.

-      Njohje dhe ekspertience pune 6+ muaj si zhvillues software.  

-      Njohje me produktet e tjera te Microsoft Dynamics 365 dhe Ofiice365

-      Njohuri në Web service, Web api, Console applications – e preferueshme.

-      Eksperiencë dhe njohuri për menaxhimin e bazave të të dhënave psh SQL Server/MySQL/,etj – e preferueshme.

 

 

Aftësi të tjera:

 

-      Përkushtim dhe obligim për pjesëmarrje të rregullt

-      Aftesi te mira analitike

-      Njohuri të mira të gjuhës angleze

-      Aftësi për të punuar në grup dhe ne menyre te pavarur

-      Deshire dhe interes per te mesuar teknologji te reja dhe me te fundit.

-      Energjikë, kreativë dhe sfidues

 

Për të aplikuar, ju lutem, dërgoni CV-të dhe dokumente të tjera që vërtetojnë kualifikimet tuaja në adresën e_mail: [email protected]

Të dhënat që do të paraqitni nëpërmjet aplikimit tuaj do të ruhen dhe përpunohen vetëm për qëllime rekrutimi, në mbështetje të legjislacionit në fuqi për mbrojtjen e të dhënave personale. Më konkretisht sipas përcaktimeve të Kushtetutës së Republikës së Shqipërisë, Ligjit në fuqi (Nr. 9887 datë 10.03.2008) "Për Mbrojtjen e të Dhënave Personale" dhe akteve nënligjore për zbatim.


Shko te lista